Partner: LADTerug naar overzicht

Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband

LAD logo 2013

De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband is dé artsen-werknemersorganisatie voor (a.s.) artsen in dienstverband: van werkzoekend basisarts tot rustend medicus, van verzekeringsarts tot hoogleraar chirurgie, van a(n)ios tot coassistent. Met meer dan 12.000 leden is de LAD een sterke belangenbehartiger.

 

De belangrijkste diensten van de LAD zijn:
• het behartigen van de rechtspositie van artsen in dienst van overheidsinstellingen, in de particuliere sector en van coassistenten;
• bemiddeling bij het sluiten van cao's;
• ledenservice;
• begeleiding van fusies en reorganisaties;
• het treffen van sociale plannen;
• bemiddeling bij arbeidsconflicten;
• juridische bijstand (waaronder het voeren van procedures en individuele rechtshulp);
• publicatie van salarisrichtlijnen;
• het bijstaan van leden in medezeggenschapsorganen;
• een gratis (collectief) verzekeringspakket;
en aantrekkelijk geprijsde arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 

Daarnaast is de LAD direct of indirect betrokken bij opleidings-, arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsvraagstukken en initiatieven die tot vooruitgang moeten leiden.

 

Federatiepartner

De LAD is partner van de federatie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Gezamenlijk streven de LAD en de KNMG naar bijvoorbeeld kwalitatief goede (vervolg)opleidingen en beroepskrachtenplanning.

 

Boeken

Ambitie met een grote M

Ambitie met een grote M

Als je geneeskunde gaat studeren, heb je grote dromen en ambities: je wilt mensen helpen en beter maken, goed worden in…

Lees meer


De ring in

De ring in

De Ring In is een onderhandelingsboek voor (para)medici. Het gaat over onderhandelen in twee ringen. De eerste ring is…

Lees meer